CD001a

  • image

    CD 1a skin: Langerhans cells in the epithelial surface are positive.

  • image

  • image
  • image
Description
Huid: Cellen van Langerhans zijn CD 1a matig tot sterk positief, plaveisel epitheel moet negatief zijn
Additional information
Thymus: In de thymus wordt CD 1a door de corticale thymocyten tot expressie gebracht. Huid: CD1a komt tot expressie in de Langerhanse cellen en onrijpe dendritische cellen.

Wordt gebruikt voor het aantonen van dendritische cellen in de huid van benigne afwijkingen (zoals bij pseudolymphomatous folliculitis, spongiotic dermatitis and lichen planus, psoriasis) en voor bij de diagnostiek van thymoma, precursor T lymfoblastair lymfoom/leukemie (subset is positief) en Langerhan's cel histiocytosis.

CD1A komt bovendien tot expressie in vele PEcomas.

Voor meer informatie/referenties klik hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier

Voor meer achtergrond over lymfomen klik hier