Alpha fetoprotein (AFP)

  • image

    AFP in placenta

  • image
Description
(cytoplasmatisch en membraneus) Placenta: trophoblastaire cellen zijn positief
Additional information
AFP komt niet of nauwelijks voor in volwassen weefsel, maar wordt aangetroffen in foetaal weefsel zoals in de foetale lever waarin de hepatocyten sterk positief zijn en het komt voor in de dooier zak.

Expressie van AFP wordt gebruikt voor de identificatie van hepatocellulaire carcinomen, yolk sac-tumoren, yolk sac-elementen in gemengde kiemceltumoren en voor de diagnostiek van sommige maagcarcinomen.

Seminomen, teratomen en zuivere choriocarcinomen brengen het AFP-antigen niet tot expressie. Aangezien AFP een oncofoetale marker is, zal de kleuringsintensiteit omgekeerd evenredig varieren met de mate van tumor differentiatie.

Het wordt primair gebruikt voor de identificatie van hepatocellulair carcinoom, hepatoid tumor en kiemcel tumoren van de testis en het ovarium zoals Yolk sac tumoren (positief) en embryonaal cel carcinoma (deze kunnen positief zijn).

Kan in een panel gebruikt worden bij de differentiaal diagnose: 1. Yolk sac tumor vs clear cell carcinoom 2. Embryonaalcel carcinoma vs testiculair seminoma

Voor meer informatie/referenties klik hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en