alpha 1-antitrypsin (AAT)

  • image

    alpha 1-antitrypsin accumulation in the hepatocytes of alpha-1-deficient liver

  • image
Description
Lever met een alpha- 1- deficientie: de hepatocyten laten een granulaire aankleuring zien van het cytoplasma.
Additional information
Tonsil: de macrofagen van de kiemcentra van de secundaire follikels laten een matige tot sterke aankleuring zien, terwijl de neutrofiele granulocyten zwak tot matig aankleuren. Lever: De Kupfer cellen vertonen cytoplasmatisch een matige tot sterke granulaire aankleuring, de hepatocyten zijn negatief.

Wordt gebruikt bij de diagnostiek van Alfa-1- antitrypsine stapeling in de lever bij AAT deficiency (voor informatie klik hier) of secundair bij bv cirrose.

Wordt gebruikt in de differentiaal diagnose: granulair cel tumor vs histiocytaire huid reactie (voor meer informatie klik hier).

Voor meer informatie/referenties klik hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier