beta Catenine

 • image

  Lever: membranen van hepatocyten zijn zwak positief

 • image

  b-cathenine pancreas

 • image

  beta-cathenine in pancreas

 • image

  beta-cathenine in tonsil

 • image
 • image
 • image
 • image
Description
Lever: membranen van de hepatocyten zijn zwak positief, epitheel van de galgangen is sterk positief
Additional information
Appendix en tonsil: membranen van epitheelcellen, endotheelcellen en folliculaire dendritische cellen zijn positief. Pancreas:membranen van het acinaire epitheel (buizen) en de endocriene cellen zijn positief.

Wordt in het membraan van vele epithelia aangetroffen, ook brengt een groot deel van de  tumoren dit antigeen tot expressie.

Abnormale (door mutatie in het beta-catenine gen) beta-catenine-expressie (zwak, laag percentage positieve cellen of nucleaire en/of cytoplasmatische lokalisatie) kan in verband worden gebracht met klinisch-pathologische eigenschappen zoals een hoge histologische gradering en metastasering.

De kernaankleuring wordt ook gebruikt voor het onderscheiden van fibromateuze lesies van borst en abdomen van andere spindel cel afwijkingen uit die regio.

Expressie in de kernen van bepaalde subtypen van leverceladenomen kan een indicator zijn voor maligne ontaarding. (Bijvoorbeeld in het geval van HCC zonder levercirrose).

Voor meer informatie/referenties klik hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier en hier