C4D

  • image

    Kidney: C4d was stained positively in peritubular capillaries

  • image

  • image
  • image
Description
Nier (met afstoting): Peritubilaire caplillairen zijn matig tot sterk positief
Additional information
De aanwezigheid van C4D in de peritubilaire capillairen in de nier cortex en/of merg heeft zich bewezen als indicator voor afstoting en wordt ook als dusdanig gebruikt.

Voor meer informatie/referenties klik hier en hier enhier en hier en hier enhier en hier